L. Weingarten

A Series of Questions

Veel gestelde vragen


© L. Weingarten

Wat houdt het precies in?

L. Weingarten fotografeert mensen waaraan transfobische vragen zijn gesteld. De deelnemers houden een houten bord vast waarop de vraag geschreven is (door L Weingarten).


Hoe langdurig is het project A Series of Questions?

Het project zal minimaal 10 jaar in beslag nemen. Het is gestart in 2008.


Waar kan in meer foto's zien?

Eerdere foto’s uit deze serie zijn te zien op de site van L. Weingarten.


Zijn de foto's te koop?

Ja. Neem voor informatie en prijzen contact met ons op via email.


Wie kan er deelnemen?

Iedereen die zich defineert of omschrijft als iemand met transervaring, een transachtergrond heeft en/of zich identificeert als transgender, transseksueel, genderqueer of niet-genderconform leeft. Ook als je je niet identificeert als bovenstaand, maar wel in je dagelijkse leven wordt geconfronteerd met vragen over je genderidentiteit, kan je deelnemen. Kortom iedereen die niet perfect past in de hokjes man of vrouw (of er in het verleden niet in heeft gepast).
L. Weingarten is geïnteresseerd in het fotograferen van mensen waaraan transfobische vragen zijn gesteld waardoor de machtsverhoudingen werd ontwricht. Als je deel wilt nemen, neem stuur een email. Minderjarigen kunnen ook deelnemen, maar een ouder/voogd moet de foto-vrijwaringsverklaring tekenen.


Welke plekken heeft L. Weingarten bezocht voor dit project?

Zie hier om te zien waar L. Weingarten geweest is.


Ik ben niet zeker of ik .... genoeg ben om mee te doen aan dit project. Kan je me vertellen of ik in dit project pas?

Niemand anders dan jijzelf kan beoordelen of je in dit project past of niet.


Wat gebeurt er met de foto's?

De foto's vormen samen een artistiek geheel. Ze kunnen gebruikt worden bij tentoonstellingen, in publicaties en/of presentaties. Ook kunnen de foto's op de website van L. Weingarten verschijnen. Alle deelnemers moeten een foto-vrijwaringsverklaring ondertekenen.


Wat krijg ik als ik deelneem?

Als deelnemers dat willen ontvangen zij een .jpg bestand van hun foto.


Ik wil wel deelnemen, maar ben huiveriger over wat er met mijn persoonlijke informatie gebeurt?

Namen, initialen en overige persoonlijke informatie worden niet vermeld bij de foto's, behalve als daar specifiek toestemming voor wordt gegeven op de foto-vrijwaringsverklaring. Bescherming van privé-informatie wordt extreem serieus genomen. Foto-vrijwaringsverklaringen worden geheim gehouden en nooit met iemand gedeeld. Gezichten zijn zichtbaar op de foto's, als je daar een probleem mee hebt, kan je beter niet deelnemen aan dit project


De vraag die mij is gesteld, is al op een eerdere foto verschenen. Mag ik dan ook met die vraag gefotografeerd worden?

Ja, vragen mogen meerdere keren in de serie voorkomen.


De vraag die mij is gesteld, is niet in het Engels.

Vragen worden vermeld in de taal waarin ze gesteld zijn. Wel vraagt L. Weingarten om een Engelse vertaling voor zijn eigen begrip en administratie.


Ik wil deelnemen. Wat nu?

Stuur een mailtje. Daarin kan je iets over jezelf vertellen en een aantal vragen vermelden die jou gesteld zijn. Eventueel met wat context. Het is aan jou hoeveel je over jezelf kwijt wilt. Samen met L. Weingarten gaan we bekijken welke vraag het beste gepresenteerd kan worden. Wil je liever rechtstreeks met de fotograaf mailen. Dat kan via questionphotoproject@gmail.com.
LET OP: L. Weingarten spreekt alleen Engels.


Ik heb me aangemeld. En dan? Waar en wanneer wordt ik gefotografeerd?

L. Weingarten zal Nederland januari 2016 bezoeken. Er zal een planning gemaakt worden. In gezamenlijk overleg zal de tijd en plaats van de fotoshoot gekozen worden. L. Weingarten werkt niet met voorbedachte locaties. Meestal wordt er op een openbare plaats afgesproken. Hier vanuit wordt de beste plaats bepaald om de foto's te maken.


Wat moet ik aan?

Wat je wilt. Draag echter geen kleding met veel logo's of tekst, want dat zal afleiden van de tekst op het bord. (Petten met tekst kunnen wel, maar liever niet. Draag geen t-shirts met tekst)


Hoe worden de borden gemaakt?

De borden zijn gemaakt van planken die wit met gesso zijn geschilderd. De belettering wordt uitgemeten en gespreid in potlood en vervolgens afgewerkt met een Edding. Al met al duurt 2-3 uur voor het bord klaar is.